Polyvinylchlorid (PVC) je třetí nejpoužívanější umělou hmotou na Zemi, hned po polyethylenu a polypropylenu. Vyrábí se polymerací vinylchloridu (těkavý, jemně nasládlý plyn, bod varu = 139 °C) a od většiny běžných plastů se liší obsahem chloru. Jedná se o termoplast, jehož problematickým prvkem je chlór. Tento tvoří základní surovinu pro výrobu. Dále se skládá z mnoha přísad, které zajišťují jeho čirost a pružnost. PVC má své zdravotní důsledky i při běžném kontaktu - např. v hračkách nebo ve zdravotnictví.

Grafické označení plastu PVC

* Nevykupujeme *

Další informace najdete na http://cs.wikipedia.org.