Polystyren (PS) vzniká při polymerace styrenu. Polystyrenový hmoty se dělí na standardní (krystalový, čirý) polystyren, houževnatý polystyren, zpěňovatelný polystyren (EPS), vytlačovaný pěnový polystyren (XPS) a kopolymery. Veřejnosti je nejvíce znám jako pěnový tepelně izolační polymerní materiál. Takový výklad významu slova „polystyren“ je ovšem nedostatečný a neúplný. Polystyren je jedním z nejrozšířenějších tepelně zpracovatelných plastů, tzv. termoplastů. Objemem zpracování ho předstihují jen polyethylen, polypropylen a polyvinylchlorid (PVC).

Grafické označení plastu Polystyren

* Vykupujeme * - pouze houževnatý PS, nevykupujem zpěňovatelný PS (EPS), nebo vytlačovaný pěnový PS (XPS)- zateplovací polystyren

  Keg víčka

Další informace najdete na cs.wikipedia.org.