Polyetylentereftalát (PET) je materiál z kterého jsou vyráběny nápojové láhve, tak zvaně PETky. Jedná se o organický polymer, skládající se z monomerů ethylenu a tereftalátu pospojovaných s pevnou chemickou vazbou. Molekuly tereftalátu jsou zabudovány do struktury makromolekuly, které se uvolňují až při rozpadu materiálu, nebo při spalování. Proto tyto láhve nepálime a ani je nevhazujeme do kontejneru na směsný odpad kdy následně skončí na skládkách, ale do kontejneru na plasty (žlutý kntejner. Výsledným produktem recyklace již nejsou znovu nápojové láhve, ale např. syntetická textilní vlákna.

Grafické označení plastu PET

* Nevykupujeme *

Další informace najdete na http://cs.wikipedia.org.