Značení obalů

Zákon č. 185/2001 Sb o odpadech ukládá výrobcům a dovozcům povinnost uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu k použití nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo zneškodnění obalů a nespotřebovaných součástí výrobků.

Označování obalových odpadů z plastu upravuje ČSN 77 0052. Spotřebitel se z tohoto označení může dozvědět druh plastu, z něhož je obal vyroben.

Označení se skládá

  • z grafického symbolu (známý tříšipkový symbol)
  • z identifikačního kódu (určuje druh plastu – viz tabulka)

Co znamená trojúhelník s číslem na obalech.

Označení PVC Trojúhelník s šipkami a číslem na obalech udává informaci, ze kterého materiálu nebo materiálů je obal vyroben. Číslo nebo písmena pod trojúhelníkem označují druh materiálu.

Materiál Písemnný kód Číselný kód Vykupujeme
Polyethylenteraftalát PET PET č. 1 PET Nevykupujem
Vysokohustotní (lineární) polyetylén HDPE HDPE PolyetylénHDPE Ano
Polyvinylchlorid PVC PVC PolyvinylchloridPVC Nevykupujem
Nízkohustotní (rozvětvený) polyetylén LDPE LDPE- PolyetylénLDPE Ano
polypropylen PP polypropylén PPPP Ano
Polystyrén PS polystyrén PSPS Ano
Ostatní 7 Nevykupujem
drť z víček

regranulát z drtě

Co se stane s víčky

Než se z víčka stane nový výrobek, projde poměrně složitým procesem zpracování. Vše začíná právě u Vás. Všichni se shodneme na tom, že i přes obrovské množství víček, která končí na skládkách a ve spalovnách, dostat je do Vaších sběrných míst je pořádný kus práce, námahy a organizace. Snažíme se usnadnit efektivitu sbírání službou výkupu přímo u Vás. To obnáší dennodenní seskupování informací o výskytu těchto sbírek a vysílání jízdní soupravy po celé ČR. Pro zajímavost týdně urazíme okolo 2 500 km po svozových trasách a vykoupíme víčka u cca 30 původců (tzn. okolo 50 jízdních hodin).

Přejdeme k fázi, kdy se víčka dostanou do areálu naší firmy. Zde se zváží dle jednotlivých původců nebo již budou naváženy přímo v místě Vašeho sběru pro okamžitou transparentnost výkupu. Dále víčka putují na separační linku, kde znovu dochází ke kontrole sourodosti materiálu a zbavování nečistot. Drtící stroj namele víčka na drť, která je připravena k další fázi zpracování. Tím je regranulace. Regranulát je použitelný pro různé typy výrobků. Obecně a jednoduše se regranulát nataví na patřičnou teplotu a tlačením nebo vstřikováním do forem vzniká nový výrobek. Z víček, která se dostanou k nám, jsou vyráběny vodovodní a plynovodní potrubí a jejich komponenty.


pořad České televize o spalovnách

Ke stažení


smlouva